Chúng tôi cung cấp

Dịch vụ tư vấn thiết kế và phát triển thương hiệu

Trong những năm qua, Ingrid đã tích lũy những kinh nghiệm phong phú trong việc tư vấn thiết kế và phát triển thương hiệu, cũng như phát triển các chương trình/kế hoạch cần thiết nhằm nâng cao nhận thức về các cơ hội tại thị trường nước ngoài cho các khách hàng của mình. Sử dụng mô hình chiến lược tiếp thị tích hợp, Ingrid hỗ trợ khách hàng cải thiện định vị thương hiệu trên thị trường, đồng thời tối ưu hóa các khoản đầu tư phát triển thị trường cho các khách hàng. Dưới đây là minh họa của mô hình truyền thông tiếp thị tích hợp: