Chúng tôi cung cấp


NHỮNG GIẢI PHÁP CREATIVE DIGITAL MARKETING TỔNG THỂ

Giải pháp mở rộng & tiếp thị thương hiệu liên quốc gia O2O tích hợp (tác động trực tuyến đến tạo hiệu ứng mua hàng thực tế)

Giải pháp mở rộng và tiếp thị thương hiệu liên quốc gia O2O tích hợp cho phép các công ty có được hướng tiếp cận mang tính chiến lược, xác định khách hàng mục tiêu với một kế hoạch tiếp cận thật tập trung, từ đó giành thị phần tại thị trường nước ngoài và xây dựng lòng trung thành thương hiệu từ phía người tiêu dùng.