Chúng tôi cung cấp


CEO Cross-Border Business Innovation Network Together We RAISE REGISTER

Các CEO cần phải học hỏi, kết nối và phát triển hoạt động kinh doanh trong khu vực trong thời đại kỹ thuật số kết nối toàn cầu thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh như hiện nay.

Chương trình RAISE của Ingrid được thiết kế đặc biệt và dành riêng cho nhu cầu này của các CEO với các tính năng:

  1. R
  2. Phần mềm Cẩm nang

   Cung cấp các phần mềm cẩm nang hỗ trợ CEO việc theo dõi các hoạt động, điều chỉnh và lập kế hoạch kinh doanh hàng năm. Bấm vào đây để đăng ký

  1. A
  2. Ban chuyên môn

   Cung cấp ban chuyên môn hỗ trợ trong các lĩnh vực mang tính chuyên môn cao như: IP, Cấu trúc thương hiệu cho sản phẩm mới, Quan hệ nhà đầu tư và Chuẩn bị Pre-IPO cho CEO.

  1. I
  2. Hệ thống truyền thông tích hợp

   Cung cấp cho các CEO một Hệ thống truyền thông và tiếp thị tích hợp hỗ trợ bởi phần mềm do Ingrid phát triển để quản lý hiệu quả các chương trình tiếp thị và bán hàng. Bấm vào đây để đăng ký

  1. S
  2. Tìm kiếm và học hỏi

   Hỗ trợ phân chia các CEO thành các nhóm. Trong đó, các thành viên sẽ học hỏi lẫn nhau và học hỏi từ các CEO trên toàn thế giới, từ đó thấu hiểu và tiếp thu kiến thức từ nhiều quốc gia trên thế giới về nghiệp vụ quản lý.

  1. E
  2. Cơ hội mở rộng ra nước ngoài

   Cung cấp cho các CEO cơ hội kết nối và hợp tác thông qua các chương trình và hoạt động do Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới Liên quốc gia thực hiện

Xem chi tiết tại đây