Sản phẩm thiết kế sáng tạo


Brochure giới thiệu doanh nghiệp

  • Báo cáo thường niên của Trung tâm Khoa học Singapore

  • Báo cáo thường niên của Trường Bách Khoa Ngee Ann Singapore (Singapore Ngee Ann Polytechnic)

  • Báo cáo thường niên của Trường Bách Khoa Ngee Ann Singapore (Singapore Ngee Ann Polytechnic)

  • Báo cáo thường niên của Học viện Luật Singapore

  • Báo cáo thường niên cả Sentosa Singapore

  • Brochure giới thiệu Park Central

  • Gói thầu HDB

  • Bộ sản phẩm cho lễ ra mắt ống tiêm tiền chế Lucentis của công ty dược NOVARTIS

  • Một loạt poster cho lễ ra mắt ống tiêm tiền chế Lucentis của công ty dược NOVARTIS

  • Chiến dịch PFIZER – Lipitor “The One Key”