Sản phẩm thiết kế sáng tạo


Quảng cáo ngoài trời

  • Quảng cáo ngoài trời

  • Banner cuộn tùy chỉnh cho Hội nghị thường niên của Hiệp định Thương mại Dịch vụ

  • Banner cuộn tùy chỉnh quảng cáo cho Trò chơi trên di động của Hiệp hội thương mại Dịch Vụ

  • Quảng cáo tranh tường lớn (Pools Wall Mural) cho MindChamps

  • Pano, banner lớn cho Ngân Hàng United Overseas Bank

  • Thiết kế tranh tường (Wall Mural) ghi danh các nhà hiến tặng cho bệnh viện Đa khoa Singapore