Sản phẩm thiết kế sáng tạo


Các sản phẩm Creative Digital

  • Viện SDH: Phim giới thiệu doanh nghiệp

  • STAMFORD: Sản phẩm demo Bộ Collet tùy chỉnh Zerocon

  • NOVARTIS: Video nhận diện World Heart Day

  • LUNDBECK: Video giới thiệu website

  • MERCK: Sản phẩm demo Glucophage XR